stupně vítězů

Informace

Náš oddíl se pravidelně účastní závodů pro děti, mládež a dospělé lezce v různých výkonnostních úrovních. https://www.horosvaz.cz/zavody-cr/
Pořádáme i výjezdy na závody do zahraničí - Slovensko, Rakousko.
Na vyšších soutěžích ( MČR , 1. liga, 2. liga ) bývá přítomen oddílový trenér nebo asistent.
Na většinu závodů je oddílem organizována doprava formou sdílené tabulky na našem webu.

Účast na závodech

Na všechny závody pořádané Českým horolezeckým svazem je podmínkou, aby závodník byl členem ČHS ( zajistí oddíl ) a měl platnou zdravotní prohlídku, která platí 1 rok. ( formulář v odkazu na úroveň závodu )

Na závody je dobré, se online předregistrovat prostřednictvím webu ČHS (nižší startovné).

Většina dětí si poprvé vyzkouší závody na domácí stěně Rajče a to na tradičních oddílových závodech (není potřeba zdravotní prohlídka ani ČHS).
Účast na všech závodech je třeba konzultovat s trenéry.

Rady pro začínající závodníky a jejich rodiče

Před účastí na prvních závodech je dobré, aby se noví závodníci a jejich rodiče poradili se svým trenérem, který jim poskytne potřebné informace. Pravidla a předpisy soutěžního lezení jsou dostupná i na webu ČHS.

Co s sebou na závody:
 • lezecký úvazek (sedák) , lezečky, pytlík na magnezium
 • sportovní oblečení - tričko, mikina, sportovní (lezecké) kalhoty
 • sportovní přezůvky, karimatka, deka
 • švihadlo, guma, míč na hry
 • pití, svačina, sladkost (na většině závodů bývá k dispozici bufet)
Pokud není přítomen oddílový trenér nebo asistent je potřeba hlavně:
 • řídit se časovým rozpisem závodu, být včas na registraci
 • sledovat nástěnku závodu, kde jsou vyvěšeny všechny důležité informace jako např. startovní pořadí, rozpis cest, výsledky, časové změny...
 • sledovat s dítětem předlezení cest a připravit ho včas na cestu
 • pohlídat řádné rozcvičení a rozlezení před výkonem
 • zkontrolovat vybavení (lezečky, sedák, pytlík na magnezium)
 • připomenout dítěti, že konec cesty - TOP musí chytit oběma rukama, nesmí během pokusu šlapat na nýty a za černé pásky (pokud tam jsou), nesedat si do lana
 • pokud se vyskytne jakýkoliv problém, oslovit hlavního rozhodčího nebo ředitele závodu
poháry